Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

– Jäsenmaksu 30€/vuosi. Jäsenmaksu sisältää uraluvan yhdeksi kaudeksi kerrallaan. Uusilta jäseniltä lisäksi liittymismaksu 5€

Uralupia on saatavissa myös PH-kirppikseltä (Muurarinkatu 3 A 1).

Huomioithan, että Raahen alueen moottorikelkkareittiä saavat käyttää ainoastaan jäsenet/uraluvan maksaneet. Uraluvan voimassaoloa valvovat kerhon valtuuttamien edustajien lisäksi poliisi ja rajavartiosto. Toistuvasta rikkeestä langetetaan 160 € sakko, joka on ulosottokelpoinen.

Kannattajajäsenmaksu ilman uralupaa 10€. Täyden maksun maksaneen perheenjäsenelle jäsenmaksu on 10€. Ulkopaikkakuntalaiselle (väh. 70 km. etäisyydellä) kannattajajäsenmaksu 10€.

Alle 18-vuotiaalle jäsenyys on maksuton.

Jäseneksi pääsee maksamalla alla olevilla tiedoilla.
Saaja: Raahen Moottorikelkkailijat ry
Tilinumero: FI9853810340049475
Viestikenttään oma nimi, osoite ja puhelinnumero.

Jäsenmaksun perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka: – laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen  – toimii kerhon sääntöjen vastaisesti – toimii yhdistyksen tarkoitusperiaatteiden vastaisesti